สำนักงาน กสทช. ภาค 2
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > กฎ ระเบียบ คำสั่ง > อากาศยานไร้คนขับ(Drone)
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 28/01/2565
อากาศยานไร้คนขับ(Drone)
อากาศยานไร้คนขับ(Drone)

www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/150/T_0014.PDF