สำนักงาน กสทช. ภาค 2
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรทัศน์ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค2

ที่อยู่: 341 หมู่ที่ 19  ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเลขโทรศัพท์: 0 4320 2601 ถึง 4
โทรสาร: 0 4320 2600