สำนักงาน กสทช. ภาค 2
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > สำนักงานกสทช.เขต

สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สำนักงาน กสทช. ภาค 2 มีท้องที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. เขต จำนวน 4 เขต ดังนี้

1. สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 2 (อุบลราชธานี)
ที่อยู่ : 550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ ยโสธร และมุกดาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ : 045281706-9 โทรสาร 0-4531-4024
E-mail : mtr_ub@nbtc.go.th
สัญญาณเรียกขาน : -
2. สำนักงาน กสทช. เขต 21 (ร้อยเอ็ด)
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 6 (ขอนแก่น)
ที่อยู่ : 287/51-52 หมู่ที่ 7 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
พื้นที่ความรับผิดชอบ : ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4351-9211 โทรสาร 0-4351-9212
E-mail : mtr_kk@nbtc.go.th
สัญญาณเรียกขาน : -
3. สำนักงาน กสทช. เขต 23 (นครราชสีมา)
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 7 (นครราชสีมา)
ที่อยู่ : 15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย
พื้นที่ความรับผิดชอบ : นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4496-9568-9 โทรสาร 0-4496-9569
E-mail : mtr_nr@nbtc.go.th
สัญญาณเรียกขาน : -
4. สำนักงาน กสทช. เขต 24 (อุดรธานี)
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี)
ที่อยู่ : ถนนวัฒนา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4222-3657 โทรสาร 0-4224-2047
E-mail : mtr_ut@nbtc.go.th
สัญญาณเรียกขาน : -
5. สำนักงาน กสทช. ภาค 2 (ขอนแก่น)
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 6 (ขอนแก่น)
ที่อยู่ : 341 หมู่ที่ 19 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4320-2600 - 3 โทรสาร 0-4320-2600
E-mail : mtr_kk@nbtc.go.th
สัญญาณเรียกขาน : -