สำนักงาน กสทช. ภาค 2
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อปท. ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน VHF 18 ความถี่ (ขอใช้คลื่นและวิทยุคมนาคม)
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 02/03/2566

อปท. ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน VHF 18 ความถี่ (ขอใช้คลื่นและวิทยุคมนาคม)

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการลงทะเบียนขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ และขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ได้ที่ efreq.nbtc.go.th/#/landing-page

โดยมีเอกสารที่ต้องแนบทั้งหมด ดังนี้

1.หนังสือนำเพื่อขอลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ 
   แนบพร้อมขั้นตอนการลงทะเบียน พร้อมเอกสารประกอบคำขอ

2.หนังสือนำขอใช้คลื่นความถี่ย่าน VHF สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   แนบหลังจากได้รับอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว และเข้าสู่ขั้นตอนกรอกแบบฟอร์มบนระบบ EFA พร้อมเอกสารประกอบคำขอ

โดยเอกสารทั้งหมดทาง อปท. สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ พร้อมคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนและขั้นตอนการยื่นคำขอเพื่อรับจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน VHF สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

drive.google.com/drive/folders/11MQPERJnRr-eUvnoN-P9LwrmCooDeVdz?usp=share_link