สำนักงาน กสทช. ภาค 2
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กสทช. ร่วมกับ บช.สอท. กำชับแนวทางป้องกันปัญหา Call Center หลอกลวง
บันทึกโดย :     หมายเลขโทรศัพท์ : วันที่บันทึก :

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Object cannot be cast from DBNull to other types.