สำนักงาน กสทช. ภาค 2
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > ตรวจติดตามภายในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
บันทึกโดย : admin     หมายเลขโทรศัพท์ : 4626 วันที่บันทึก : 22/03/2559

ตรวจติดตามภายในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2559 สำนักงาน กสทช.ภาค 2 ได้กำหนดตรวจติดตามภายในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ครี้งที่ 1/2559 ณ สำนักงาน กสทช. ภาค 2 เขต 2, เขต 6,เขต 7 และ เขต 8 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานทุกคน