สำนักงาน กสทช. ภาค 2
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > โครงการอบรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ในกิจการก
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 24/05/2566

โครงการอบรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น

โครงการอบรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น
จัดโดยสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ร่วมกับสำนักงาน กสทช. เขต 21