สำนักงาน กสทช. ภาค 2
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 28/10/2565

การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล

การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)
ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 24-30 ตุลาคม 2565