สำนักงาน กสทช. ภาค 2
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. ภาค 2 ร่วมกับสมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น มอบถุงบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 28/10/2565

สำนักงาน กสทช. ภาค 2 ร่วมกับสมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น มอบถุงบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สำนักงาน กสทช. ภาค 2 ร่วมกับสมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น มอบถุงบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยแบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณพื้นที่บ้านบึงอีเฒ่า บ้านท่าแก บ้านท่าหิน และ อบต.ดอนช้าง