สำนักงาน กสทช. ภาค 2
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. ภาค 2 และสำนักงาน สทช. เขต 21 ตรวจสอบเฝ้าระวังความถี่ข่ายวิทยุสื่อสารที่ใช้ในภารกิจถ
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 22/04/2565

สำนักงาน กสทช. ภาค 2 และสำนักงาน สทช. เขต 21 ตรวจสอบเฝ้าระวังความถี่ข่ายวิทยุสื่อสารที่ใช้ในภารกิจถวายความปลอดภัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักงาน กสทช. ภาค 2 และสำนักงาน สทช. เขต 21  ตรวจสอบเฝ้าระวังความถี่ข่ายวิทยุสื่อสารที่ใช้ในภารกิจถวายความปลอดภัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 20 - 21 เมษายน 2565