สำนักงาน กสทช. ภาค 2
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. ภาค 2 ประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชน ต่ออายุใบอนุญา
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 22/04/2565

สำนักงาน กสทช. ภาค 2 ประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชน ต่ออายุใบอนุญาตวิทยุคมนาคมในระบบออนไลน์ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต

สำนักงาน กสทช. ภาค 2 ประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชน ต่ออายุใบอนุญาตวิทยุคมนาคมในระบบออนไลน์ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต 
ในเขตพื้นที่อำเภอยางตลาด อำเภอสมเด็จ และอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2565 และในเขตพื้นที่อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 11 เมษายน 2565