สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติOffice of National Broadcasting and Telecommunications Commission

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.)

87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
โทรศัพท์ :
0 2670 8888
Call Center :
1200

สายงานกิจการด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์

อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ :
0 2271 7600
Required form 'Feedback' does not exist.